Google+ เริ่มต้นแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำ

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การกระทำในวันนี้มีผลต่ออนาคตเสมอ

             ทุกท่านเคยลองนับไหมว่าหนึ่งนาทีเราหายใจกี่ครั้ง ผมเคยลองดูหลายครั้งนับได้ 16-20ครั้งต่อนาทีและไม่เคยหยุดหายใจเลยแม้ในขณะที่เรานอนหลับ อากาศที่เราใช้อยู่มาจาก ต้นไม้ เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ                                                                                                                                                        ขอย้อนไปเมื่อปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ผมจำความคิดของตัวเองในขณะนั้นได้ชัดเจนไม่เคยลืม ตอนนั้นผมรับเหมาอยู่ที่จังหวัดน่านดูสื่อต่างๆเห็นพี่น้องหลายท่านต้องอยู่บนหลังคาบ้านรู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าหากผมมีเงินมากๆผมจะเอาข้าวของเครื่องใช้ใส่รถสิบล้อไปช่วยพี่น้องของผมแต่ก็คิดอีกว่าถึงจะมีเงินมากๆแต่ต้องเจอแบบนี้ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็ไม่เข้าท่าอยู่ดี และก็มีแนวคิดแก้ไขแบบระยะยาวมานำเสนอให้ท่านพิจารณาครับ                                                         ผมเชื่อว่าการกระทำในวันนี้มีผลต่ออนาคตเสมอ                                                                                                                                                                            ขอขอบคุณ                                                                                                                                               มงคล ทิยาว

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

เราคิดว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

   ตลอดหลายปีเรามักจะพูดถึงภัยธรรมชาติอยู่เสมอและหาทางแก้ไขตลอดมาแต่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังแต่ไม่ใช่จะทำไม่ได้ต้องใช้เวลาที่ยาวนานใช้งบประมาณจำนวนมากและอีกหลายๆอย่างที่เกียวของอีกมากมาย จุดสำคัญที่สุดเราคิดว่าต้นไม้ต้องได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ปลูกจนถึงโตเป็นต้นไม้ใหญ่และปลูกอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีแนวคิดว่าเป็นไปได้ก็ช่วยผลักดันให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเราทุกคนครับ                                                                                                                                                                                                                              ขอขอบคุณ                                                                                                                                                มงคล ทิยาว