Google+ เริ่มต้นแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สวัดดีครับ สมมุตินะครับ สมมุติว่า ทวินทีม ระดมทุนเพี่อดำเนินโครงการ เริ่มต้นแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำจากทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมโดย 50% ของโครงการเป็นของสาธารณะ อีก50% สำหรับผู้ถีอหุ้น เพี่อให้โครงการอยู่ได้ยาวนานตลอดไปและแก้ไขปัญหาได้จริง และจะนำเสนอแผนโครงการอย่างละเอียดต่อไปครับ

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเดินทางสู่อนาคตที่สดใสและสูขสบายของมวลมนุษย์ต้องไม่ทิ้งธรรมชาติ

      ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจวิธีการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำ ปัจุบันประชากรพลโลกได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาการทำกิจกรรมของมนุษย์เพื่อตอบสนองความสูขสบายของเรา มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่สามารถโทษใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกล่มหนึ่งได้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วและมากพอที่จะร่วมมือกันหนุนธรรมชาติให้ควบคู่ไปกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาโลกของเราอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันต่อไป                  ธรรมชาติสามารถปกป้องเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เช่นกันครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                ขอขอบคุณ                                                                                                                                                มงคล ทิยาว

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การกระทำในวันนี้มีผลต่ออนาคตเสมอ

             ทุกท่านเคยลองนับไหมว่าหนึ่งนาทีเราหายใจกี่ครั้ง ผมเคยลองดูหลายครั้งนับได้ 16-20ครั้งต่อนาทีและไม่เคยหยุดหายใจเลยแม้ในขณะที่เรานอนหลับ อากาศที่เราใช้อยู่มาจาก ต้นไม้ เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ                                                                                                                                                        ขอย้อนไปเมื่อปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ผมจำความคิดของตัวเองในขณะนั้นได้ชัดเจนไม่เคยลืม ตอนนั้นผมรับเหมาอยู่ที่จังหวัดน่านดูสื่อต่างๆเห็นพี่น้องหลายท่านต้องอยู่บนหลังคาบ้านรู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าหากผมมีเงินมากๆผมจะเอาข้าวของเครื่องใช้ใส่รถสิบล้อไปช่วยพี่น้องของผมแต่ก็คิดอีกว่าถึงจะมีเงินมากๆแต่ต้องเจอแบบนี้ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็ไม่เข้าท่าอยู่ดี และก็มีแนวคิดแก้ไขแบบระยะยาวมานำเสนอให้ท่านพิจารณาครับ                                                         ผมเชื่อว่าการกระทำในวันนี้มีผลต่ออนาคตเสมอ                                                                                                                                                                            ขอขอบคุณ                                                                                                                                               มงคล ทิยาว

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

เราคิดว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

   ตลอดหลายปีเรามักจะพูดถึงภัยธรรมชาติอยู่เสมอและหาทางแก้ไขตลอดมาแต่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังแต่ไม่ใช่จะทำไม่ได้ต้องใช้เวลาที่ยาวนานใช้งบประมาณจำนวนมากและอีกหลายๆอย่างที่เกียวของอีกมากมาย จุดสำคัญที่สุดเราคิดว่าต้นไม้ต้องได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ปลูกจนถึงโตเป็นต้นไม้ใหญ่และปลูกอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีแนวคิดว่าเป็นไปได้ก็ช่วยผลักดันให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเราทุกคนครับ                                                                                                                                                                                                                              ขอขอบคุณ                                                                                                                                                มงคล ทิยาว

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บริการปลูกต้นไม้แบบครบวงจร

  •                 จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นผลมาจาก,ต้นไม้,ป่าไม้ถูกทำลายในขณะที่การปลูก,ต้นไม้,ป่าไม้,ที่เสียไปมีน้อยและไม่ยาวนานพอรวมทั้งไม่มีห่นวยงานหรือองค์กรณ์ที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็นเอกภาพ                                                                                         ทีมงานจึงเกิดแนวคิดที่จะให้บริการปลูก,ต้นไม้,ป่าไม้,แบบครบวงจร คือ ให้บริการปลูกต้นไม้,ดูแล,บำรุงรักษาและคุ้มครองให้,ต้นไม้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ตลอดเวลา 20 ปีในราคา 36,500 บาทต่อหนึ่งต้นต่อสัญญาทุกๆ 20 ปี                                                                                                        ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศและน้ำของโลกเราจะเบาบางลงและกลับคืนสู่ความสมดุลย์อีกครั้งในที่สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ขอบคุณ                                                                                                                                        มงคล ทิยาว                                                                                                                                     บริหารทีมงาน